Ecologie, beheer en impact van Chinese wolhandkrab in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

De eerste Chinese wolhandkrab werd in België in 1933 gevonden en breidde snel zijn populatie uit in de Atlantische regio in de periode 1933-1956. In de loop van de jaren vijftig nam de populatie af als gevolg van de watervervuiling en breidde weer uit in de periode 1970-2001. De exacte migratieroutes van Chinese wolhandkrab zijn onduidelijk, maar vanuit de Noordzee en de Schelde maakt de soort gebruik van rivieren, kanalen en kleinere waterlopen als migratieroutes en allerlei soorten waterlichamen voor groei en paring. Larvale groei en ovipositie worden uitgevoerd in zout water. Bijgevolg zijn krabben gemeld langs alle waterlopen met directe verbinding met de Noordzee. De Schelde en haar zijrivieren vormen de kern van het huidige verspreidingsgebied van de soort. De krabben worden meestal geregistreerd wanneer ze het water verlaten, bijvoorbeeld tijdens de lente- en herfstmigratie, wanneer ze worden geconfronteerd met migratiebarrières (sluizen, molens, andere obstakels). Het aantal krabben varieert sterk van jaar tot jaar. Het waterdebiet bepaalt waarschijnlijk tot op zekere hoogte de intensiteit van de migratie.

Dit project zal kennis over de ecologie van de soort verzamelen die nodig is om een onderbouwd beheerplan te kunnen uitvoeren. Daarbij ligt de nadruk op:
(1) onderzoek naar mogelijke beheermethodes voor wolhandkrab
(2) onderzoek naar de ecologische impact van het beheer en de impact op populatieniveau op wolhandkrab van het huidige beheer d.m.v. krabbensleuven
(3) het ontwikkelen van populatie-ecologische kennis die een verder beheer van wolhandkrabben in Vlaanderen kan sturen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/27

Vrije trefwoorden

 • beheer
 • fauna

Thematische Lijst 2020

 • Invasieve soorten
 • Faunabeheer
 • Water

Thematische lijst

 • Exoten (beheer)
 • Invasieve Exoten Symposium

  Bram D'hondt (Spreker), Luc Denys (Deelnemer) & Kevin Scheers (Deelnemer)

  2-nov-2022

  Activiteit: Types deelname aan of organisatie van een evenementOrganisatie en deelname aan een congres, workshop, opleiding, seminarie, vergadering