Ecosysteemmonitoring voor de NEC-richtlijn in synergie met lopende en voorziene monitoring

Projectdetails

Samenvatting

Er wordt van INBO inzet gevraagd voor de monitoring van het milieu in ecosystemen, in het kader van de Europese NEC-richtlijn over luchtverontreiniging (dec 2016) en de implementatie in VLAREM II. In samenwerking met ANB, Departement Omgeving en VMM, gaat INBO na hoe aan de vereisten van de NEC-monitoring voldaan kan worden, door maximaal gebruik te maken van lopende en reeds geplande milieumonitoring (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water). Het is dus niet de bedoeling om een extra meetnet te ontwerpen. Belgische rapportages voor de NEC-ecosysteemmonitoring worden bij de Europese Commissie verwacht in 2018 + 2019 en dan telkens om de vier jaar. Dit is in Vlaanderen een gedeelde VMM-INBO verantwoordelijkheid, conform VLAREM II.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1431/12/35

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Milieu

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • luchtverontreiniging
  • abiotiek
  • monitoring
  • meetnet