FutureFloodplains (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

FutureFloodplains wil fundamentele inzichten verschaffen in de midden- tot langetermijn geo-hydrologische dynamiek van rivieren en overstromingsvlakten onder veranderende socio-economische voorwaarden. Dit zal het mogelijk maken om de duurzaamheid te onderzoeken van het huidige geïntegreerde management en beleid, en een kader bieden om de beslissingsmechanismen te herzien voor een toekomst waarbij rekening wordt gehouden met de dynamische natuur van overstromingsvlaktes.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/05/1731/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Klimaat
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Overstromingsgebieden

Vrije trefwoorden

  • overstromingen
  • ESD
  • EVINBO
  • overstromingsgebieden