Ecotoxicologische risico-evaluatie, landgebruiksverkenning en inrichting van overstromingsgebieden Sigmaplan (De Vlaamse Waterweg nv)

Projectdetails

Samenvatting

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv wordt een ecologische risicobeoordeling voor bos en natuur uitgevoerd in overstromingsgebieden. Aan de basis hiervan ligt de chemische en fysische karakterisering van sedimenten en bodems en de chemische karakterisering van planten en dierlijke organismen (evaluatie biobeschikbaarheid). Er worden ook aanbevelingen geformuleerd voor het beheer van bos en natuur binnen overstromingsgebieden in functie van het beperken van de ecologische risico’s. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de beheerondersteunende databank DredGis.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Vrije trefwoorden

  • Sigmaplan
  • overstromingsgebieden
  • vegetatie
  • bodem
  • Schelde
  • verontreiniging

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht