eDNA analyse naar aanwezigheid van kamsalamander (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit onderzoeksproject omvat twee luiken met een eDNA-screening (van staalname tot rapportage) naar de mogelijke aanwezigheid van kamsalamander.

Het eerste omvat de screening van een reeks waterpartijen naar de aanwezigheid van kamsalamander (Triturus cristatus) in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Daar zijn plannen om aan de Steertse Heide bijkomende poelen aan te leggen ter bescherming van kamsalamander. Voor hiermee gestart wordt, moet er een overzicht komen van de aanwezigheid van deze soort in het gebied.

Het tweede luik omvat een eDNA-analyse van een reeks poelen in Liedekerke waarin een translocatie van kamsalamander werd uitgevoerd. Daar willen we de status van de geïntroduceerde populaties meten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2231/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer
  • Water