eDNA detectie van kamsalamander in regio Tielt - Kortrijk (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit onderzoek kadert in het Provinciale soortactieplan voor de kamsalamander in West-Vlaanderen. Men wil hierbij poelen, waar geen recente informatie over de aanwezigheid van kamsalamander beschikbaar is, onderzoeken via soortspecifieke eDNA-analyse om te weten te komen of de soort er nog zit of niet. Het gaat om poelen die een corridor of netwerk vormen in de buurt van gekende vindplaatsen. Het gaat over een totaal van 16 poelen in de buurt van Tielt (n = 11) en Kortrijk (n = 5).
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum4/05/2031/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur