eDNA: routinematige implementatie & ontwikkeling van nieuwe toepassingen

Projectdetails

Samenvatting

Met dit project wil het INBO:

(1) de opgedane kennis en expertise die de afgelopen jaren rond de thematiek van eDNA werd uitgebouwd routinematig implementeren in verschillende monitoringsprogramma’s, zoals de monitoring van habitatrichtlijnsoorten en visgemeenschappen voor de Europese Kaderrichtlijn Water, de monitoring en het vroegtijdig opsporen van invasieve soorten, enz.

(2) nieuwe toepassingsmogelijkheden van deze techniek onderzoeken. Dit omdat verschillende van deze toepassingen de potentie in zich dragen het lopende onderzoek significant te ondersteunen en een aanzienlijke meerwaarde te geven naar efficiëntie- en schaalvergroting.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten
  • Water

Thematische lijst

  • Beheer