Effectiviteit van beheerovereenkomsten voor akker- en weidevogels

Projectdetails

Samenvatting

De intensivering van de landbouw heeft tot een sterke achteruitgang van de biodiversiteit in landbouwgebieden geleid. Om de biodiversiteit en meer specifiek vogelpopulaties op landbouwland te ondersteunen, sluit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) reeds geruime tijd 5-jarige beheerovereenkomsten (BO’s) af met landbouwers.
INBO monitort sinds 2010 de landbouwvogels in opdracht van VLM. Uit recente analyses blijken de beheerovereenkomsten niet de verwachte resultaten op te leveren.
Het INBO-PDPO-monitoringsnetwerk registreert de toestand en detecteert trends van landbouwvogels. Het is echter niet ontwikkeld om deze trends te verklaren. De toegepaste BO’s beogen in te werken op de 3 belangrijkste knelpunten voor vogelsoorten in het Vlaamse landbouwgebied: (i) gebrek aan geschikt broedgebied, (ii) gebrek aan geschikt en voldoende zomervoedsel en (iii) gebrek aan geschikt wintervoedsel (voor overwinterende soorten). Daarom willen we in dit onderzoeksproject het nodige verklarend onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van de BO’s in functie van deze knelpunten om zo tekortkomingen vast te leggen en de passende maatregelen (aangepaste of nieuwe beheerovereenkomsten) voor te stellen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Beheer