EJP-Soil

Projectdetails

Samenvatting

EJP-Soil is een Europees Joint Programme \Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils\.
INBO neemt deel aan inventarisatie-oefeningen over volgende onderwerpen:
1. Impact duurzaam grondbeheer
2. Bodemkwaliteitsindicatoren en daarmee verbonden: beslissingsondersteunende instrumenten
3. Inschattingen van te bereiken koolstofopslag in landbouwgronden
4. Inventarisatie gebruikte modellen voor het meten van bodemkwaliteit en bodemkoolstof
5. Aanbevelingen voor het harmoniseren van bemestingsmethodes voor verschillende Europese regio's
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Vrije trefwoorden

  • landbouw
  • klimaat
  • bodem
  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Bodem & lucht
  • Klimaat