Projectdetails

Samenvatting

In opdracht van het European Food Safety Agency werkt INBO mee aan het ENETWILD-project (www.enetwild.com). Dit is een consortium van Europese onderzoeksinstellingen dat het beheer en de monitoring van fauna bestudeert, voornamelijk in relatie tot mogelijke ziekteoverdracht van wildsoorten naar zowel beschermde soorten als landbouwhuisdieren of mensen. INBO werkt mee aan de optimalisatie van het gebruik van cameravallen voor het opvolgen van bejaagde en beschermde zoogdiersoorten in Europa. De data die hieruit voortvloeit rond aantallen, verspreiding en densiteit willen we centraliseren en harmoniseren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/231/10/29

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • fauna
  • faunabeheer
  • data
  • cameraval