Technical and scientific support IAS Regulation (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project is een vernieuwing van een contract dat het IAS-team van IUCN uitvoert sinds de EU Verordening IAS (Invasive Alien Species) van kracht werd in 2016. INBO was vroeger vertegenwoordigd in het additional expert network maar gaat nu vergoed in het ‘Scientific and Policy Committee’ (SPC) zetelen. De rol van dit comité van 14 experten is voornamelijk adviserend en ondersteunend bij de vragen die IUCN krijgt van de Europese Commissie over soorten, habitats, beleidsimplementatie en beheer van invasieve soorten. In eerste instantie gaat het om review-werk van richtlijnen, het evalueren van vragen van lidstaten, het suggereren van experten, het controleren van teksten geproduceerd door subcontractanten enz. Verder kan het ook gaan, op bijkomende aanvraag, om het analyseren van rapportages van Europese lidstaten en ondersteuning bij de review van de EU Verordening IAS.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/10/2210/11/24

Vrije trefwoorden

  • IAS
  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten