EQR overgangswateren

Projectdetails

Samenvatting

In uitvoering van de Kaderrichtlijn Water bereidt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor. INBO maakte, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en in samenwerking met UA (ECOBE), UGent (LPAE) en het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME), de maatlatten op voor de biologische kwaliteitselementen en voor hydromorfologie voor de Vlaamse overgangswateren en zoetwatergetijdenwateren. INBO staat ook in voor de MONEOS-monitoring en -rapportering inzake habitats en soorten voor de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). De maatlatten voor overgangswateren worden in dit project toegepast op de MONEOS-resultaten om de EKC-berekening en -beoordeling van de kwaliteitsklasse conform de Europese Kaderrichtlijn Water uit te voeren voor de getijgebonden waterlichamen van de Schelde. Voor de Havengeul van de IJzer en het Zwin wordt bovendien ook de monitoring uitgevoerd, of worden data van andere partners opgevraagd aangezien dit geen deel is van MONEOS.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/28

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • Schelde
  • Zwin
  • IJzer
  • beoordeling
  • KRW

Thematische lijst

  • Schelde
  • IJzer
  • Zoet-Zout overgangen