Palingverordening

Projectdetails

Samenvatting

In uitvoering van de Europese Palingverordening (EG/1100/2007) werd een Palingbeheerplan voor België opgemaakt. Conform de verordening moeten de lidstaten periodiek rapporteren over de voortgang en uitvoering van de verordening.
De rapportering zelf wordt opgemaakt door ANB. Hiervoor worden cijfers gebruikt met betrekking tot de referentietoestand, de huidige productie, de huidige mortaliteit en de huidige ontsnapping van paling. Via het Meetnet Zoetwatervis verzamelt INBO de nodige data waaruit de cijfers berekend worden die noodzakelijk zijn voor de rapportage van de EU Palingverordening.
Het huidige Meetnet Zoetwatervis werd door INBO in 2013 geheroriënteerd naar een nieuw meetnet ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. In het kader van deze heroriëntatie voerde INBO op vraag van ANB een evaluatie uit van de methodologie voor de rapportering over de Palingverordening (Stevens et al., 2013). Uit dit rapport blijkt dat het gereviseerde Meetnet Zoetwatervis geschikt is om de noodzakelijke cijfers aan te leveren voor EU-rapportering over de verspreiding van paling in Vlaanderen. Een aantal modelparameters dient wel aangepast te worden om de nodige berekeningen te kunnen uitvoeren op basis van het geheroriënteerde Meetnet Zoetwatervis.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/24

Thematische lijst

  • Vissen
  • Kaderrichtlijn Water
  • Vismeetnetwerk
  • Soorten
  • Soortherstelprogramma's

Vrije trefwoorden

  • paling

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water