EU-rapportage over staat van instandhouding Natura 2000-habitatrichtlijnsoorten

Projectdetails

Samenvatting

Elke 6 jaar moet elke Europese lidstaat de staat van instandhouding van de habitatrichtlijn- en vogelrichtlijnsoorten rapporteren aan de Europese Commissie. Het INBO voert hierbij de rapportage uit voor de Belgisch Atlantische regio en incorporeert daarbij de rapportage van de mariene soorten, aangeleverd door de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het INBO werkt daartoe samen met DGARNE-DEMNA (Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de l'Etude du milieu naturel et agricole) en het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/24

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

  • habitatrichtlijn
  • IHD
  • natura2000

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur