EU-rapportage inzake de regionale staat van instandhouding Natura 2000 habitats

Projectdetails

Samenvatting

Om de 6 jaar moet elke Europese lidstaat de staat van instandhouding van de habitatrichtlijn-habitats rapporteren aan de Europese Commissie. INBO voert hierbij de rapportage uit voor de Belgisch Atlantische regio en werkt samen met de Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de l’Etude du milieu naturel et agricole (DGARNE-DEMNA) en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).
Na elke rapportage start de commissie samen met de lidstaten een grondige evaluatie van methodologie en proces op ter voorbereiding van de volgende rapportagecyclus.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/50

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • habitatrichtlijn
  • monitoring
  • natura2000

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur