EU-rapportage: actualisatie van de EU-gebiedendatabank (Standard Data Forms, SDF)

Projectdetails

Samenvatting

De EU-gebiedendatabank bevat voor elk habitat- en vogelrichtlijngebied de relevante beleidsmatige informatie. Naast de afbakening van de gebieden bevat het een algemene beschrijving en ecologische informatie over de voor dat gebied aangewezen soorten en habitattypen en informatie over de drukken en bedreigingen waaraan het gebied onderhevig is. Ook het belang van het gebied voor andere soorten kan erin vermeld zijn.
Telkens wanneer er een wijziging is aan de afbakening van een Speciale Beschermingszone (SBZ) van het Natura2000-netwerk of er beleidsmatig relevante nieuwe of betere informatie is, moet de gebiedendatabank geactualiseerd worden en overgemaakt aan de Europese Commissie. Het DEMNA (Département de l’Etude du milieu naturel et agricole) coördineert dit voor België, maar het INBO bereidt de aanpassingen in de standaardgegevensformulieren voor in overleg met ANB.
Deze databank is zowel via de Europese website (http://natura2000.eea.europa.eu/) als via het AGIV (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/) toegankelijk.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/50

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • SBZ
  • natura2000

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur