Coördinatie van de Europese monitoring van vliegend hert (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Nationale onderzoeksinstellingen en universiteiten (vertegenwoordigers van landen) zullen een samenwerking opzetten gebaseerd op citizen science. Vrijwilligers volgen habitat en populatie op door het aflopen van een individueel transect, waarbij de nationale verantwoordelijke vorming en informatie aanbiedt. Het project voorziet de nodige infrastructuur om vrijwilligers te contacteren en de data op te slaan. Met dit project willen we ten minste 60 trajecten vastleggen in 13 landen. Publicaties voor verschillende doelgroepen zullen volgen. Het uiteindelijke doel is een groter en duurzaam monitoringnetwerk voor vliegend hert. Hoofddoel is het bepalen van de Rode-Lijststatus gebaseerd op monitoring van de populatie. Data kunnen ook gebruikt worden voor regionale of nationale doeleinden. Daarom is het belangrijk dat de conclusies van het onderzoek breed gecommuniceerd worden om bewustzijn te creëren van de gevaren die de soort loopt. Het project zal ook ander onderzoek mogelijk maken naar de ecologie en instandhoudingsmethodes.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum9/01/1731/12/24

Thematische lijst

  • Soorten
  • Insecten
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten
  • Soortenbeleid

Vrije trefwoorden

  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos