Evaluatie en ontwikkeling herstelbeheer in het kader van PAS, Programmatische Aanpak Stikstof

Projectdetails

Samenvatting

Het project zal langs vier lijnen verlopen:
1. Literatuurstudie en bevraging
2. Mogelijkheden voor geïntegreerd herstelbeheer bij specifieke SBZ’s
3. Opvolging en beoordeling van concreet uitgevoerde herstelmaatregelen
4. Experimenteel onderzoek

De doelstellingen van dit project zijn:
- de effectiviteit en de inzetbaarheid of toepassing van bestaande beheer- en herstelmaatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van door stikstof negatief beïnvloede N2000-habitattypen, regionaal belangrijke biotopen en hun kenmerkende soorten, te beoordelen;
- voorstellen te doen om de effectiviteit van deze maatregelen te verhogen en ze aan te passen aan situaties die specifiek zijn voor Vlaanderen;
- de wetenschappelijke validiteit van de toepassing van bestaande beheer- en herstelmaatregelen te verhogen;
- nieuwe en aangepaste beheer- en herstelmaatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van door stikstof negatief beïnvloede natuurtypen te ontwerpen;
- de in het kader van PAS toegepaste herstelmaatregelen op te volgen en hun uitwerking te onderzoeken;
- bijstaan en adviseren van het particulier natuurbeheer.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum4/06/1531/12/20

Thematische lijst

  • Milieu
  • Beleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur