MONEOS Evaluatie en integratie

Projectdetails

Samenvatting

INBO verzorgt als dataleverancier aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) alle MONEOS data van leefomgeving (habitats), fauna & flora en ecologisch functioneren aan een derde marktpartij voor het uitvoeren van de EvaluatieMethodiek Schelde-estuarium (EMS). Het ontbreekt echter aan een concrete toets van de INBO-gegevens volgens de voorgeschreven methodiek en er ontbreekt een concretere interpretatie (verklarende / oorzaak-gevolg analyse) en terugkoppeling van de INBO MONEOS monitoringsgegevens voor beleid en beheer. Een tweedelijnsanalyse van de geobserveerde data met een toepassing van de evaluatiemethodiek en een geïntegreerde interpretatie ontbreekt. Het uitvoeren van dergelijke analyses met rapportage moet een meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van toekomstige evaluatieprotocols en moet de vlotte toepassing en interpretatie (o.a. kennis foutenmarges) van de INBO-monitoringsdata in de systeemevaluatie cycli garanderen. Er is nood aan een betere integratie van het effect van de uitvoering van de SIGMA-projecten in het evalueren van het systeemfunctioneren. De kennis en rapportage kan een belangrijke insteek geven voor toekomstige evaluatie-opdrachten.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/24

Thematische lijst

  • Schelde
  • Meetnetten

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Natuur & maatschappij