Evaluatie en optimalisatie van het huidige beoordelingskader voor de effecten van overstromingen op vegetaties

Projectdetails

Samenvatting

Eénduidig beoordelingskader dat door alle waterbeheerders en ANB (AVES) kan gebruikt worden voor het ontwerp, de inplanting en de advisering van waterbergingsprojecten en beekherstelmaatregelen in natuurgebieden. Zowel de waterbeheerders als het ANB zijn sterk vragende partij voor zo’n uniform beoordelingskader. Het project zal mee opgevolgd worden door de VMM en de vijf provincies.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/191/12/19

Thematische lijst

  • Flora
  • Vernatting

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht