Evaluatie en optimalisatie van de ecologische performantie van oeverinrichtingen langs bevaarbare waterlopen

Projectdetails

Samenvatting

In het kader van de raamovereenkomst vraagt De Vlaamse Waterweg nv (voor 2018: W&Z) om (1) de ecologische performantie van bestaande oeverinrichtingen langs bevaarbare waterlopen (Boven-Schelde, Zeekanaal) op te volgen en te evalueren, en (2) aanpassingen in ontwerp of uitvoering voor te stellen die het ecologisch resultaat verbeteren. Het gaat hierbij om een veelheid aan oeverinrichtingen waaronder NTMB-maatregelen, vooroevers, plasbermen en het heraantakken van meanders. Daarnaast omvat dit project ook de kennisopbouw over de impact van o.a. golfslagwerking, oevererosie en stromingspatronen op vegetatie-ontwikkeling in de oeverzone.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/24

Vrije trefwoorden

  • NTMB
  • meander
  • oeverinrichting

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Schelde
  • Flora
  • Stroombekkens
  • Stromende wateren