Evaluatie Hamsterbescherming Nederland (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Vanuit de Provincie Limburg (Nederland) en het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de vraag gekomen om een evaluatie uit te voeren van de in Nederland uitgevoerde hamsterbescherming in de laatste 20 jaar.
Specifiek wordt gevraagd naar:
- de ecologie
- de aantalsontwikkeling (internationaal, in Nederland en de buurlanden)
- de impact van diverse beheersmaatregelen
- de interactie met de landbouw
- de oorzaken van het nog niet bereiken van een duurzame instandhouding
- het formuleren van een advies voor toekomstige bescherming
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum12/12/2211/06/23

Vrije trefwoorden

  • natura2000
  • habitatrichtlijn
  • monitoring
  • fauna
  • EVINBO

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur