Bijdrage van de Sigmagebieden aan de vispopulaties in de Zeeschelde (De Vlaamse Waterweg nv)

Projectdetails

Samenvatting

Onder het Sigmaplan worden overstromingsgebieden ingericht langs de Schelde. De projectmonitoring van de Sigmagebieden is bedoeld om de effecten van de inrichtingsmaatregelen in functie van de gestelde natuurdoelen te evalueren. De meetcampagne omvat bevissingen van de belangrijkste waterlopen en stilstaande wateren van de projectgebieden in voor- en najaar. Na de bemonstering van de nulsituatie en de inrichting van de gebieden, worden opvolgingen voorzien op 1, 3 en 6 jaar na inrichting en vervolgens om de 6 jaar.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • natura2000
  • beheer
  • vis
  • monitoring