Vissen in de Zeeschelde en Sigmagebieden (De Vlaamse Waterweg nv)

Projectdetails

Samenvatting

De visgemeenschappen in de Zeeschelde en de sigmagebieden wordt gemonitord. Dit project beoogt de eerstelijnsrapportage in het kader van MONEOS en de opvolging van de visgemeenschappen in de Sigmagebieden. Onder het Sigmaplan worden overstromingsgebieden ingericht langs de Schelde. De projectmonitoring van de Sigmagebieden is bedoeld om de effecten van de inrichtingsmaatregelen in functie van de gestelde natuurdoelen te evalueren. De meetcampagne omvat bevissingen van de belangrijkste waterlopen en stilstaande wateren van de projectgebieden in voor- en najaar. In GGG's is er jaarlijkse opvolging indien praktisch haalbaar in de gebieden. In de (GOG)-wetlands is er na de bemonstering van de nulsituatie en de inrichting van de gebieden, worden opvolgingen voorzien op 1, 3 en 6 jaar na inrichting en vervolgens om de 6 jaar.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • natura2000
  • beheer
  • vis
  • monitoring