Studie naar zware metalen in strooisellagen en bodems van de pan-Europese Level I ICP Forests plots (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Bosbodems vormen een levend archief voor de verontreiniging met zware metalen.

INBO zal in dit project volgende taken uitvoeren:
1. In kaart brengen van de concentraties aan metalen (zink, lood, nikkel, koper, chroom, cadmium en gedeeltelijk ook voor kwik) in bosbodems en strooisellagen doorheen Europa in verschillende periodes.
2. Inschatten en documenteren van natuurlijke concentraties en de menselijke invloed op de verontreiniging.
3. Ontwikkelen van een evaluatieschema op Europees niveau, gebaseerd op een ecotoxicologische risico-analyse.
4. Vergelijken van deze kaarten met de concentraties aan zware metalen in mossen om regionale hot spots te identificeren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/2014/12/20

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Bodem & lucht