Evaluatie Wilddetectiesysteem

Projectdetails

Samenvatting

Met dit project evalueren we het eerste wilddetectiesysteem in Vlaanderen. Het wilddetectiesysteem aan de N73 is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving. Het wilddetectiesysteem is in dienst sinds 25 maart 2019 en wil de lokale verkeersveiligheid vergroten en de versnipperingsproblematiek van diersoorten, waaronder verschillende wildsoorten, aanpakken. Een evaluatie dringt zich momenteel op omdat dit wilddetectiesysteem het eerste in Vlaanderen is en bijgevolg dient als voorbeeldinstallatie. Het INBO heeft rond dit wilddetectiesysteem aan de N73 een aantal cameravallen geplaatst om bij te dragen tot de evaluatie van het wilddetectiesysteem.

We willen inzicht krijgen in de gevoeligheid van het detectiesysteem voor de doelsoorten: everzwijn, ree en wolf. We zullen bekijken of het aantal verkeersslachtoffers vermindert door de inwerkingstelling van het wilddetectiesysteem. De opgebouwde expertise zal door het INBO gebruikt worden om een aantal suggesties te formuleren voor de nieuw aan te leggen detectiesystemen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2130/04/21

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • fauna

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer