Verklarend onderzoek van (eco)hydrologische processen

Projectdetails

Samenvatting

De globale doelstelling van dit project is (eco)hydrologische kennisopbouw die moet toelaten gepaste beleidsacties en/of beheermaatregelen te onderbouwen voor de instandhouding en ontwikkeling van grond- en oppervlaktewatergebonden natuur.
De verschillende werkpakketten richten zich op de aspecten verdroging, overstroming en vernatting, waarvoor de nood aan een beter inzicht hoog is, vooral in het licht van klimaatverandering. Zo blijft de impact van zowel langdurige als acute droogteperiodes op vegetaties nog onderbelicht, maar er is evengoed nood aan een betrouwbare inschatting van de behoud- en ontwikkelingskansen bij een toenemende frequentie en duur van overstromingen.
Met dataverzameling wordt rationeel omgesprongen. Voor sommige kennisvragen is er nog een effectieve nood aan data (bijvoorbeeld overstromingsvraagstukken, droogte), voor andere voldoen bestaande datasets en het continueren van lange-termijn monitoringsprogramma’s.
We willen ook onderzoeken welke grondwaterkarakteristieken in deze monitoringsprogramma’s het meest geschikt zijn.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Bodem & lucht

Thematische lijst

 • Biotopen

Vrije trefwoorden

 • abiotiek
 • D.5 Verdroging

  Alaerts, K. & Wouters, J., 2020, Natuurrapport 2020: feiten en cijfers voor een nieuw biodiversiteitsbeleid. Schneiders, A., Alaerts, K., Michiels, H., Stevens, M., Van Gossum, P., Van Reeth, W. & Vught, I. (eds.). 2020 ed. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vol. 2. (Natuurrapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Natuurrapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Open Access