Verkenning of programmatische aanpak ook zinvol is voor milieudrukken andere dan stikstof

Projectdetails

Samenvatting

De regering heeft het Vlaams Natura 2000-programma met 36 acties goedgekeurd voor de periode 2016-2020. Actie 26 heeft als doel meer inzicht te verwerven in hoeverre een programmatisch aanpak (PA) voor andere relevante milieudrukken dan stikstof wenselijk is. PA is een zware procedure en de vraag is of er geen betere alternatieven zijn. Hiertoe zullen we een afwegingskader opstellen om de potenties van het instrument PA (globale i.p.v. lokale benadering, meer billijkheid, hogere effectiviteit, …) af te wegen ten opzichte van de risico’s (PA vergt veel overleg en informatie, die lang niet altijd beschikbaar is). We zullen het kader toepassen op de voor Vlaanderen meest relevante milieudrukken. ANB, INBO en VMM hebben zich voor actie 26 geëngageerd en zullen op basis hiervan een advies uitbrengen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum21/12/175/07/19

Thematische lijst

  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

  • Beleidsevaluatie