Veldevaluatie van het connectiviteitsmodel voor vleermuizen in functie van het plattelandsproject De Merode (MerodeConnect) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In 2018-2019 ontwikkelden we op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor het plattelandsproject de Merode een methode om habitatconnectiviteit voor vleermuizen te modelleren. Het model geeft aan wat de potentiële vliegroutes zijn die vleermuizen kunnen gebruiken wanneer ze zich door het landschap bewegen. Deze connectiviteitskaarten kan je gebruiken om beheer- en inrichtingsmaatregelen te ontwikkelen in de onderzochte regio. Aanpassingen in het landschap kan je in de modellen doorrekenen om te kijken wat de effecten zijn op de potentiële verbindingsroutes. Je kan daarbij verschillende scenario’s naast elkaar afwegen.

Projectdoelstellingen:
1. Nagaan of de door de modellen voorspelde vliegroutes effectief gebruikt worden door de verschillende vleermuissoorten
2. Het scherpstellen van de weerstandswaarden van de verschillende landschapselementen
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/2131/12/22

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht