Visveiligheid pompgemaal Groot Schijn (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Pompgemalen in een waterloop vormen een belemmering voor de vrije migratie van vissen en zorgen ervoor dat de ecologische functies van een waterloop niet of slechts gedeeltelijk benut worden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) schakelt als waterbeheerder steeds vaker over op visveiligere pompen en vijzels. Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk dat het testen van alternatieve pompen op een gestandaardiseerde wijze gebeurt. Het Pompgemaal Groot Schijn (PGGS) in Deurne heeft twee buisvijzels en vier stormvijzels. Het gemaal pompt water op uit de rivier het Schijn naar het Albertkanaal.

INBO zal de effecten van beide vijzeltypes op vissen en op stroomopwaartse vismigratie evalueren.
De visveiligheid van de beide vijzeltypes wordt mede bepaald door:
- de visoverleefbaarheid, dit is de mate waarin schade aan vissen en vissterfte optreedt bij pogingen om de pompen te passeren
- de vispasseerbaarheid, dit is de mate waarin vissen stroomafwaarts en stroomopwaarts kunnen migreren door het pompgemaal
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/211/07/23

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • migratie
  • EVINBO
  • pompgemaal
  • mortaliteit
  • verwondingen
  • vis