De visvriendelijkheid van waterwielen als WKC (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In dit project gebeurt onderzoek naar de schadeproblematiek aan vis door de opwekking van waterkracht.
Via een monitoring gedurende minstens één jaar van de stroomafwaartse migratie van vissen langsheen de waterkrachtinstallatie in de Molen Van Doren in Rotselaar wordt een analyse gemaakt van haar visvriendelijkheid/visveiligheid. Via deze monitoringstudie wordt een antwoord geformuleerd op volgende onderzoeksvragen:
- Is de installatie een knelpunt voor stroomafwaartse vismigratie?
- Welke eigenschappen van de onderzochte installatie zorgen ervoor dat ze al dan niet een knelpunt is?
- Welke schade ondervindt vis die door de (gehele) installatie passeert?
- Wat is bij de onderzochte installatie het effect van de gebruikte visvriendelijke ingrepen?
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum31/12/1030/12/17

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Vissen
  • Vismigratie