Projectdetails

Samenvatting

Flanders Ecosystem Accounting, kortweg FLEA, wil INBO-experten rond alle ecosystemen in Vlaanderen tijdelijk samenbrengen. Het project ontwikkelt een statistiek (een set van ecosysteemrekeningen of 'ecosystem accounts') over de omvang ('extent') en de toestand ('condition') van de ecosystemen in Vlaanderen, overeenkomstig de richtlijnen van het voorstel tot wijziging van EU-Verordening 691/2011 inzake milieu-economische rekeningen, en van het UN System of Environmental-Economic Accounting - Ecosystem Accounting (SEEA-EA). De ecosystem extent account is gebiedsdekkend voor Vlaanderen en wordt driejaarlijks geactualiseerd op basis van het landgebruiksbestand van het departement Omgeving. FLEA ontwikkelt o.a. een herhaalbare methode voor de validatie van de oppervlaktegegevens. Het onderzoek naar de ecosystem condition accounts richt zich op die ecosysteemkenmerken waarover het INBO expertise bezit en gegevens verzamelt. Voor bosecosystemen zijn data van de Vlaamse Bosinventaris nodig en wordt samengewerkt met het ANB. Over het volledige project wordt teruggekoppeld met het ANB, Departement Omgeving, Statistiek Vlaanderen en het Federaal Planbureau.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum23/11/2320/07/26

Vrije trefwoorden

  • accounting
  • indicatoren

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij