Flandre (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het LIFE+ NATUUR project 'FLANDRE' is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject. Het onderzoek concentreert zich op 3 onderwerpen:
• De sociaal-economische impact op de tewerkstelling binnen de sector van natuurherstel en natuurbeheer, op de telers van runderen, schapen en paarden die in het projectgebied voor het natuurbeheer ingezet worden, het natuurgericht toerisme, het aantal bezoekers en de tevredenheid van de bezoekers van de door het Département du Nord en het Agentschap voor Natuur en Bos beheerde domeinen, de omzet van HORECA-zaken in de omgeving van de voormelde domeinen;
• De impact op de ecosysteemdiensten die verschaft worden door de kustduinen (kustverdediging, zoetwaterreserve, anderen ...) in het geheel projectgebied;
• Het succes van het herstel van de doelhabitattypes en doelsoorten van de concrete natuurherstelactie.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1530/06/19

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Maatschappij
  • Strand en duinen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij

Vrije trefwoorden

  • kust
  • natuurherstel
  • duinen
  • EVINBO
  • ecosysteemdiensten