Vlaamse floradatabank

Projectdetails

Samenvatting

De Florabank is een databank met ongeveer 5 miljoen verspreidingsgegevens van vaatplanten in Vlaanderen. Naast verspreidingsgegevens bevat de databank ook een 100-tal kenmerken per soort zoals synoniemen, indicatorwaarden, biotoopvoorkeur, reproductiekenmerken, morfologie, zeldzaamheid, areaal, Rode Lijst en wettelijke bescherming.
De databank is een initiatief van Flo.Wer vzw, het INBO en het Agentschap Plantentuin Meise. Talloze andere instellingen en verenigingen hebben echter aan de databank meegewerkt. Aanvragen voor verspreidingsgegevens kunnen ingediend worden via de website van Florabank. Hier zijn eveneens soortgebonden kenmerken vrij te consulteren.
Wie zich als waarnemer registreert kan zelf zijn waarnemingen in de databank invoeren (en na controle) weer online opvragen.

http://flora.inbo.be/Pages/Common/Default.aspx

StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Vrije trefwoorden

  • databank
  • flora

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Flora
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Florameetnet
  • Rode lijsten