Opvolging uitbreiding en vernieuwing Zwin (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In dit project wordt de uitgangssituatie bij de aanvang van de uitbreiding van het Zwin vastgesteld en worden de eerste ontwikkelingen opgevolgd. Er worden terreinmetingen uitgevoerd en data verzameld van relevante abiotische en biotische variabelen. Het doel is het documenteren van de ecologische processen die plaatsgrijpen bij de uitbreiding van het Zwin om kennis op te doen over herstelmaatregelen aan slikke-schorresystemen en de ecosysteemrespons daarop.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/03/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • Zwin

Thematische lijst

  • Beheer van natuur