Opvolging van vegetatieontwikkeling en erosiebestendigheid bij bresproeven op Sigmadijken (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De doelstelling van deze bresproeven is een verbeterd inzicht te verwerven in de verschillende processen die plaatsvinden bij het ontstaan van bressen in waterkerende dijken. Op basis van de resultaten kunnen dijkprofielen geoptimaliseerd worden, kan het dijkbeheer worden aangepast en kan worden ingeschat welke maatregelen het meest efficiënt zijn om bresontwikkeling te beperken.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum2/01/1231/12/18

Thematische lijst

  • Schelde
  • Beheer van water
  • Stroombekkens

Thematische Lijst 2020

  • Water

Vrije trefwoorden

  • Sigmaplan
  • EVINBO