Voedselweb - Trofische interacties (Maritieme Toegang)

Projectdetails

Samenvatting

Het voedselweb in de Zeeschelde is geen statisch gegeven, maar verschilt in ruimte en tijd, met zowel seizoenale als lange-termijn tendensen en veranderingen. Een spectaculair voorbeeld is de systeemomslag in de Zeeschelde waarbij op zeer korte termijn talrijke nieuwe soorten verschenen (en sommigen verdwenen), en nieuwe trofische links tot stand kwamen. De veranderingen in de verschillende organismengroepen is vrij goed in kaart gebracht. Het mechanisme dat achter de hele cascade aan veranderingen zit is nog onvoldoende begrepen; verschillende hypotheses zijn voorgesteld, maar het is moeilijk om deze retrospectief te testen. Dit onderzoeksproject heeft als doel om het huidige voedselweb en dus de trofische links tussen de belangrijke soorten in kaart te brengen, en op die manier onderbouwde argumenten aan te leveren voor de bestaande hypotheses. Daarnaast is een goed begrip van het voedselweb essentieel om effecten op of toekomstige veranderingen ervan te begrijpen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/28

Thematische lijst

  • Schelde

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Water
  • Klimaat