Opvolgen van de effecten van mitigerende maatregelen in de speciale beschermingszone 'Kempense kleiputten' (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het voorgestelde project van de nv MC houdt naast de formulering en realisatie van de mitigerende maatregelen ook de opvolging (monitoring) van de effecten van de mitigerende maatregelen in. In het kader van de aanpassing aan de milieuvergunning voor de nv MC, werd voorzien in twee soorten mitigerende maatregelen. Enerzijds zijn er de brongerichte maatregelen die er moeten voor zorgen dat de verzurende depositie gereduceerd wordt. Anderzijds zijn er de milderende maatregelen die voornamelijk neerkomen op een intensivering van het gevoerde natuurbeheer en natuurinrichtingsmaatregelen.
De vraag die dus via monitoring zal beantwoord worden luidt: zullen de mitigerende maatregelen leiden tot het behoud en/of herstel van de habitattypes en soorten in het betrokken gebied?
Elk type van meetvragen bepaalt de context van de monitoring en deze bepaalt in sterke mate hoe de monitoring dient geconcipieerd te worden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1431/12/17

Thematische lijst

  • Beheer van natuur
  • Verzuring

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • amfibie
  • meetnet
  • beheerevaluatie
  • EVINBO