Bosvitaliteitsinventaris (Level 1)

Projectdetails

Samenvatting

Het INBO inventariseert jaarlijks de gezondheidstoestand van de Vlaamse bossen. Het instituut doet dit aan de hand van een vast aantal proefvlakken van het bosvitaliteitsmeetnet. Deze monitoring kadert in een internationaal programma rond bosvitaliteitsmonitoring (ICP Forests / Level 1). Het meetnet werd in Vlaanderen in 1987 opgericht. Met behulp van de jaarlijkse kroonbeoordelingen wordt de evolutie van de bosvitaliteit in Vlaanderen opgevolgd. Het percentage beschadigde (bos-)bomen is één van de natuurindicatoren rond boskwaliteit.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Vrije trefwoorden

  • vitaliteit
  • bos
  • indicatoren
  • monitoring

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Thematische lijst

  • Meetnetten
  • Milieu
  • Bossen en parken
  • Natuur- en bosgebieden