FOSB - Implementatie Flemish Open Science Board doelstellingen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Op 21 februari 2020 werd het Flemish Open Science Board (FOSB) opgericht, met als doel een openscience-beleid uit te rollen in de Vlaamse kennisinstellingen. Haar werking kadert binnen een breder Europees beleid - zoals de European Open Science Cloud (EOSC) - en concentreert zich voornamelijk op open data en research data management (RDM). Dit vereist infrastructuur (data archivering), metadata en standaardisatie (data discovery) en training en expertise op de werkvloer. Vooral dit laatste vergt de inzet van “data stewards”: profielen die binnen de kennisinstellingen onderzoekers kunnen coachen wat betreft RDM, de FAIR-principes en open data, om zo een meer open cultuur te stimuleren.

Om deze paradigmaverschuiving te bewerkstelligen, kent het departement economie, wetenschap en innovatie (EWI) middelen toe aan het FOSB en aan de universiteiten, hogescholen en Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen (VWI’s). De VWI’s (ILVO, INBO, Plantentuin Meise, Waterbouwkundig Laboratorium, KMSKA, Agentschap Onroerend Erfgoed) beslisten om hierin samen te werken en de middelen volledig in te zetten op data stewards. Deze profielen zullen worden gehuisvest in de drie grote VWI’s (ILVO, INBO, Plantentuin Meise), maar zullen onderling afstemmen om de FOSB-doelstellingen te behalen aan alle VWI’s. Voor het INBO sluiten deze doelstellingen nauw aan bij de Open Science Doelstellingen (OSD's).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur