FOURCAST - FOrest cold and URban heat island effecten op klimaatadaptiviteit van biodiversiteit over verschillende ruimtelijke en temporele schalen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

We zullen de effecten van micro-klimaatverandering op de biodiversiteit bestuderen. Hierbij bekijken we twee extremen: urban heat islands, waar macro-klimaateffecten worden versterkt, en bossen waar deze worden gemilderd. Daarbij worden klimaatmodellen (KMI) toegepast op recent en historisch landgebruik en gekoppeld aan collectiegegevens (Plantentuin, KBIN). Er worden ook bodemfaunagegevens uit bossen van 20 jaar geleden en nu vergeleken. Voor de effecten van het hitte-eiland wordt gewerkt met ‘microcosms’ op een gradiënt van het stadscentrum naar ruraal gebied rond Brussel.

Het INBO is specifiek betrokken bij het luik rond bodemfauna en bossen. In dit luik zullen de proefvlakken van het ‘bodemfaunaproject’ (een VLINA-project van ruim 20 jaar geleden) terug bezocht worden: de bosstructuur en bodemontwikkeling worden door INBO opnieuw geanalyseerd, en het KBIN zal nieuwe inventarisaties uitvoeren (pitfalls) van loopkevers, spinnen en pissebedden. De eventuele verschuivingen in de fauna worden vervolgens verbonden aan macroklimaatveranderingen maar ook aan microklimaat-effecten van veranderingen in de bosstructuur.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/26

Vrije trefwoorden

  • EVINBO
  • klimaatverandering
  • bodemdieren
  • klimaat
  • stad
  • bos
  • bodem

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat
  • Natuur & maatschappij