Van cameraval tot GBIF (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Cameravallen zijn een standaardmethode geworden voor onderzoek van landzoogdieren van meer dan 200 gram. De beelden zijn een rijke bron van gegevens over zoogdieren op soort- en gemeenschapsniveau. We komen meer te weten over de verspreiding, de onderlinge interacties en de activiteitenpatronen van bepaalde zoogdieren. Helaas gaan op dit moment verzameld beeldmateriaal en de bijhorende observaties massaal verloren.

Agouti (http://www.agouti.eu) biedt een oplossing. Het is een platform voor de verwerking en archivering van beeldmateriaal van cameravallen, en werd ontwikkeld door de Nederlandse Wageningen Universiteit en het INBO. Agouti biedt onderzoekers de mogelijkheid om binnen samenwerkingsprojecten beeldmateriaal te beheren, classificeren, en archiveren. Agouti helpt onderzoek met cameravallen te standaardiseren en vergemakkelijken, en stelt beeldmateriaal en data veilig voor wetenschappelijk onderzoek.

In dit project ontwikkelen we een standaard export formaat voor Agouti, zodat gebruikers hun cameraval-observaties en geassocieerde foto's kunnen delen en archiveren op bijvoorbeeld Zenodo. Dit Camera Trap Data Package formaat laat toe om camera trap data te combineren over projecten en systemen heen. Het formaat kan ook vertaald worden naar Darwin Core, zodat de observaties via het algemene biodiversiteitsdataplatform GBIF ontdekt kunnen worden.

NLBIF financiert dit project: door de publicatie van data rechtstreeks te ondersteunen vanuit Agouti kunnen we een groot aantal projecten voor natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek ontsluiten. Door gebruikers van Agouti actief te engageren om data te publiceren en de technische drempel hiervoor zo laag mogelijk te maken zal er meer en sneller data ontsloten worden naar GBIF.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum3/09/1930/06/21

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • Agouti
  • cameraval