Doctoraatsonderzoek: analyse van de successie van paddenstoelgemeenschappen in dood hout van beuk en hun connectie naar ectomycorrhiza en boomverjonging

Projectdetails

Samenvatting

Het Zoniënwoud vormt één van de weinige voorbeelden van oud halfnatuurlijk Atlantisch laagland beukenbos, en is UNESCO werelderfgoed.
In dergelijk oud bos komen grote hoeveelheden dood hout voor. Dat is essentieel voor het functioneren van het ecosysteem en het overleven van een grote diversiteit aan soorten.
Vooral zwammengemeenschappen op dood hout zijn erg divers en vervullen een sleutelrol binnen het ecosysteem. In 2001 werden de zwammen op dode beukenstammen in het Zoniënwoud geïnventariseerd. Dit als deel van het Europese NATMAN-project, het eerste grootschalig internationaal onderzoek dat paddenstoelengemeenschappen op dood hout onderzocht.
Doel van het huidige project is om deze dataset te combineren met herinventarisaties en bestaande datasets over de eigenschappen van het dood hout en ectomycorrhiza fungi.
We zullen de ontwikkeling en successie van de zwammengemeenschappen tijdens het afbraakproces onderzoeken op een subset van exact dezelfde stammen. Daarnaast zullen we een potentiële verschuiving in de gemeenschap evalueren door representatieve stammen te vergelijken over de twee periodes. Verder breiden we de inventarisaties uit naar fijn dood hout en wordt deze klassieke methode aangevuld met metabarcoding. Binnen deze context zullen we extra aandacht geven aan de ectomycorrhiza die voorkomen in de late stadia van houtontbinding en hun mogelijke link met de ectomycorrhiza die essentieel zijn bij de natuurlijke verjonging van beuk
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/2030/06/24

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Vrije trefwoorden

  • fungi
  • beheer
  • bos

Data Management vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig