Genetische toestand heikikker Vlaanderen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In het Soortbeschermingsprogramma (SBP) voor heikikker zijn de acties “kennisopvolging en vergroting (monitoring)” en “instandhouding areaal en populaties/verbeteren toestand genetisch verarmde populaties” opgenomen. Hiervoor zetten we een monitoringscampagne op en voeren we een genetische analyse uit van de populatietoestand.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/211/03/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • monitoring
  • natura2000
  • DNA
  • heikikker