Geografisch bestand watervlakken

Projectdetails

Samenvatting

Zowel voor intern als extern gebruik is door INBO een polygonenbestand met de watervlakken in Vlaanderen opgemaakt. Dit bestand wordt continue geactualiseerd. Tweejaarlijks wordt er een versie extern gepubliceerd via GeoPunt.
Het bestand geeft een actueel beeld van de verspreiding en vorm van watervlakken (excl. waterlopen) in Vlaanderen en de mogelijkheid om op ondubbelzinnige wijze naar elk element hiervan te verwijzen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum21/12/1731/12/30

Thematische lijst

  • Stilstaande wateren

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Data & Infrastructuur