Gisele: ontwikkeling van een draaiboek voor het uitvoeren van sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Ontwikkeling handleiding voor het uitvoeren van sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel. In functie van de ontwikkeling van de handleiding zullen we de voorgestelde aanpak, methodes en tools testen in 5 gevalstudies.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/1831/12/22

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Natuurherstel