Green Deal: Wilde Bestuivers in de Ontginningssector

Projectdetails

Samenvatting

In de Green Deal 'Wilde bestuivers in de ontginningssector', dat onderdeel uitmaakt van het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers, hebben de deelnemende partners de ambitie om nieuwe projecten te realiseren die ontginningsgebieden meer bestuiversvriendelijk maken. Ontginningsgebieden vormen eilanden van biodiversiteit in een verstedelijkt en versnipperd Vlaanderen. Ze vormen zowel voor, tijdens als na de ontginning belangrijke bakens van biodiversiteit en zijn van groot belang voor wilde bestuivers. In deze Green Deal wil het INBO zijn expertise aanleveren om gerichte ingrepen in en rond ontginningsgebieden te stimuleren ten voordele van de natuur, en meer specifiek voor wilde bestuivers.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum25/01/2425/01/27

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • insect
  • insecten
  • bestuivers
  • pollinatoren