Habitatgebruik van fint (Alosa fallax) in het Belgisch deel van de Noordzee (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project heeft als doel het bewegingsgedrag en habitatgebruik van fint in het Belgisch deel van de Noordzee in kaart te brengen. In opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu gaat het INBO gedurende 4 jaar, telkens in het voorjaar, een zestigtal finten voorzien van data loggers. Deze toestellen meten gedurende 1 jaar watertemperatuur en diepte, en laten toe om via geolocatie het afgelegde traject van de finten (en dus het habitatgebruik) te bepalen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum20/04/2231/12/25

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • fauna
  • vis
  • EVINBO
  • natura2000

Thematische Lijst 2020

  • Water