Heidebeheersynthese

  • De Blust, Geert (Projectleider)

Projectdetails

Samenvatting

Vegetatieopnamen en waarnemingen van soorten en vegetaties van de Kalmthoutse Heide zijn nog niet allemaal digitaal beschikbaar en verwerkt. Ook de exacte locaties moeten nog van luchtfoto's overgebracht worden.
De gegevens zullen gebruikt worden om de ontwikkelingen van landschap en vegetatie van de Kalmthoutse Heide te beschrijven. Daarbij gaat aandacht naar het beheer en de grote voorjaarsbranden van de afgelopen jaren.
Waar mogelijk zullen voor deelgebieden ook vegetatiekaarten van bepaalde perioden gemaakt worden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum3/04/1731/12/18

Thematische lijst

  • Heiden en hoogveen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen