Uitvoeren van een horizon scan voor invasieve uitheemse soorten in beschermde duinhabitats (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De Atlantische kustduinen zijn een van de meest bedreigde habitats in Europa. Zij bieden habitats aan diverse, vaak gespecialiseerde dieren en planten. Hun unieke landschap levert belangrijke diensten voor het welzijn van de mens, zoals bescherming tegen overstromingen en het vasthouden van zoet water. Antropogene druk zoals toerisme, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verstedelijking, staan vaak op gespannen voet met natuurbeschermingsbelangen.

Invasieve uitheemse soorten (IAS) zijn een belangrijke oorzaak van antropogene veranderingen in kustduinen. Duinen zijn een grotendeels open en dynamische habitat, maar duinafslag en verrijking met voedingsstoffen bevorderen de vestiging van uitheemse soorten. Zo hebben invasieve struiksoorten een invloed op de integriteit van duinecosystemen door de successie en de nutriëntencyclus te beïnvloeden en door een direct verlies aan biodiversiteit te veroorzaken. Het probleem van de invasieve soorten wordt nog verergerd door de versnippering van habitats en de klimaatverandering.

Dit project zal via het uitvoeren van een horizon scan een prioriteitenlijst van potentieel problematische duinexoten aanleveren. Deze kan gebruikt worden voor het pro-actief aanpakken van exoten in de duinen door het sturen van surveillance, het uitvoeren van snelle-respons-acties, het informeren van belangengroepen en preventieve acties om nieuwe introducties te voorkomen.

Deze oefening kadert binnen het Life-project DUNIAS.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2131/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten

Vrije trefwoorden

  • IAS
  • duinen
  • invasieve