Doctoraat Reinoud Allaert: How do juvenile herring gulls stop and change behaviour in the wild. A novel eco-deco approach

Projectdetails

Samenvatting

Voor dit onderzoek worden jonge zilvermeeuwen met verschillende gedragsprofielen opgekweekt en vervolgens gelost in het wild. Via GPS-loggers wordt het gedrag en het habitatgebruik van de juveniele meeuwen nauwkeurig opgevolgd. De resultaten worden gebruikt om voorspellingen te doen over overleving en het exploratief gedrag van de wilde populatie die onder invloed van klimaatswijziging en antropogene drukken in toenemende mate haar broed- en foerageergedrag moet wijzigen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/231/01/27

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • telemetrie
  • stadsnatuur
  • overlastsoorten
  • ethologie
  • zilvermeeuw